Suntem pregătiți și putem asigura rezolvarea oricăror probleme.

Soluții complete la problemele dvs.

mediu10
mediu-11
ape-3
mediu12
mediu14
mediu13
mediu15
mediu16
mediu17
maxresdefault

Ape subterane și ape potabile

pH, Miros, Gust, Culoare, Duritate totală, Cloruri, Clor rezidual liber și total, Amoniu, Alcalinitate totală și permanentă, Turbiditate, Substanțe organice oxidabile / Oxidabilitate, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Sulfați, Azotați, Azotiți, Cianuri, Cloruri, Fluoruri, Aluminiu, Arsen, Calciu, Cadmiu, Crom total, Crom hexavalent, Cupru, Fier, Nichel , Plumb, Zinc, Mangan, Magneziu, Sodiu, Potasiu, Mercur, Stibiu, Seleniu, Hidrocarburi policiclice aromatice, Benzen, Benzo(a)piren, 1,2-Dicloretan, Tricloretena, Tetracloretan, Trihalometani.

Ape uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților

Temperatură, pH, Materii în suspensie, Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5 ), Consum chimic de oxigen – metodă cu dicromat de potasiu (CCO-Cr), Azot amoniacal, Fosfor total, Cianuri totale, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Sulfați, Sulfiți, Substanțe extractibile cu solventi organici, Detergenți sintetici biodegradabili, Fenoli antrenabili cu vapori de apă, Crom total, Crom hexavalent, Cupru, Cadmiu, Nichel , Plumb, Zinc, Mangan , Clor rezidual liber.

Ape uzate evacuate în receptorii naturali

Temperatură, pH, Materii în suspensie, Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5 ), (CCO-Cr), Azot amoniacal, Azot total, Azotați, Azotiți, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Sulfați, Sulfiți, Fosfor total, Fenoli antrenabili cu vapori de apă, Substanțe extractibile cu solvenți organici, Produse petroliere, Hidrocarburi de petrol, Cianuri totale, Detergenți sintetici biodegradabili, Clor rezidual liber, Cloruri, Fluoruri, Reziduu filtrat la 105 0C, Aluminiu, Arsen, Calciu, Cadmiu, Crom total, Crom hexavalent, Fier total, Cobalt, Cupru, Nichel , Plumb, Zinc, Mangan, Magneziu, Molibden, Mercur, Vanadiu, Seleniu.

Ape de suprafață și ape uzate – Screening și analize cantitative pentru substanțe prioritare / prioritar periculoase

Antracen, Benzen, (BTEX toluen, xileni, etilbenzen) , Cadmiu și compușii săi, Tetraclorură de carbon, 1-2 Dicloretan, Diclormetan, Di(2-etilhexil)ftalat, Fluoranten, Fenantren, Fluoren, Hexaclorbenzen, Hexaclorbutadiena, Hexaclorciclohexan, Plumb și compușii săi, Mercur și compușii săi, Nichel și compușii săi, Naftalina, Nonilfenoli, Pentaclorbenzen, Pentaclorfenol, Hidrocarburi policiclice aromatice (HAP) – Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(g, h, i)-perilen, Indeno( 1,2,3-cd)piren, Tetracloretilenă, Tricloretilenă, Compuși tributilstanici, Triclormetan, Triclorbenzeni, PCB (suma 7 izomeri), metale ( aluminiu, arsen, bariu, cobalt, cupru, crom, mangan, molibden, stibiu, staniu, seleniu, vanadiu, zinc).

Emisii de poluanți de la surse fixe

Pulberi, Monoxid de carbon, Oxizi de azot, Oxizi de sulf, Amoniac, Acid clorhidric, Compuși organici volatili ( C total ), Aldehidă formică, Acid sulfuric, Sulfuri și hydrogen sulfurat, Crom hexavalent, Cianuri și acid cianhidric, Fluoruri și acid fluorhidric, Arsen, Cobalt, Cupru, Crom, Cadmiu, Mangan, Nichel, Plumb, Stibiu, Staniu, Seleniu, Vanadiu, Compuși organici individuali ( Benzen, Toluen, Xilen, Acetonă, Acetat de etil/butil, Triclormetan, Tricloretilenă, Tetracloretilenă), Parametri fizici ai gazelor: temperatură, presiune, viteză , debit.

Aer înconjurător (imisii)

Pulberi totale în suspensie, particule PM10, PM2,5, Pulberi sedimentabile, Monoxid de carbon, Dioxid de carbon, Dioxid de azot, Dioxid de sulf, Acid clorhidric, Acid sulfuric (sulfați), Aldehidă formică, Amoniac, Hidrogen sulfurat, Fluor, Anhidridă cromică / Crom hexavalent, Mangan, Metanol, Benzen, Plumb, Cadmiu, Nichel, Tricloretilenă.

Sol

Conținut de umiditate / Substanță uscată, pH, Conductivitate, Sulfați, Cloruri, Fosfor solubil, Azot total, Carbon organic total, Carbonați, Bicarbonați, Potasiu, Sodiu, Calciu, Magneziu, Cupru, Cobalt, Zinc, Mangan, Fier, Molibden, Crom, Cadmiu, Plumb, Mercur, Nichel, Arsen, Produse petroliere (hidrocarburi de petrol), Hidrocarburi aromatice policiclice: Antracen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen, Indeno(1,2,3-cd)piren, Fenantren, Fluoranten, Benzo(a)antracen, Crisen, Naftalina, Piren , Compuși policlorurați : clorbenzeni (diclorbenzeni, triclorbenzeni), clorfenoli, PCB – bifenili policlorurați.

Deșeuri și levigate

Testul de levigare a deșeurilor la raportul L/S = 10 l / kg și L/S = 1 l / kg: Conținut de umiditate / Substanță uscată , pH, Arsen, Bariu, Cadmiu, Crom, Cupru, Molibden, Mercur, Nichel, Plumb, Stibiu, Seleniu, Zinc, Sulfați, Cloruri, Fluoruri, Carbon organic dizolvat, Total săruri dizolvate.

Noxe profesionale

Determinarea pulberilor, cromului hexavalent, cuprului, acetonei, hidrocarburilor aromatice în UV, hidrocarburilor alifatice în UV, acidității aerului ( acid clorhidric, acid azotic, acid sulfuric), aerosolilor alcalini exprimați în NaOH, amoniacului, oxizilor de azot, oxidului de carbon, oxizilor de fier, manganului, ozonului, esterilor, alcoolilor, acidului cianhidic și a cianurilor, cloroformului, formaldehidei.

Microclimat / parametrii meteo

temperatură, presiune, umiditate, viteza vântului, direcția vântului.

Zgomot

determinarea nivelului de zgomot din mediul înconjurător, zgomot interior și expunere profesională la zgomot.

Tehnici analitice folosite:

 • Gravimetrie
 • Volumetrie
 • Electrochimie
 • UV-VIS – Spectrometrie cu absorbție moleculară în ultraviolet și vizibil
 • AAS – Spectrometrie cu absorbție atomică în flacără, cuptor de grafit și generator de hidruri
 • GC-MS – Gazcromatografie cu spectrometru de masă și sistem Headspace

Metode automate folosite:

 • Analiza automată a gazelor ( monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf , oxigen )
 • Analiza automată a compușilor organici volatili (COV/COT) cu detector de ionizare în flacără
 • Analiza automată a calității aerului ( temperatura, presiune, umiditate, viteza vântului, direcția vântului, monoxid de carbon, bioxid de carbon )
 • Parametri fizici ai gazelor: temperatura, presiune, viteza , debit.
 • Determinări de zgomot ponderat – sonometru integrator clasa 1
Consultanta Si Analize De Mediu

Colectivul ECO LAB CONSULT este format din membri cu studii superioare, specializați și permanent în curs de perfecționare. Toate acestea sunt în avantajul clienților noștri care beneficiază de experiența și profesionalismul nostru.

Un colectiv în slujba clienților
office@ecolabconsult.ro
Contactați-ne și veți beneficia de experiența și profesionalismul nostru dovedit în toți acești ani.
Informații Utile
Contact
București, sectorul 3, B-dul Basarabia nr. 256, clădire Integral Proiect, parter, ROMÂNIA
+40745863205 +40744505816 +40212550948
office@ecolabconsult.ro

Toate drepturile rezervate Eco Lab Consult © Design si optimizare WoxMarketing